کمیاب رام

[RB@Blog_Title]

نماد اعتماد درگاه Pay.ir

رام چهار فایل مخصوص J120F اندروید 5.1.1


رام چهار فایل مخصوص J120F اندروید 5.1.1


قابل رایت با نرم افزار اودین و دانگل bst  و باکس های سامسونگ

حل مشکل شماره سریال IMEI از دسترس خارج شده. Null شده

 

ترمیم شبکه

حل مشکل بیس باند

ترمیم بوت

دانگرید کردن

 

مشخصات فایل:

J120FXXU1APK2 

ادامه مطلب +دانلود

 رام چهار فایل مخصوص J110M اندروید 5.1.1


 رام چهار فایل مخصوص J110M اندروید 5.1.1


قابل رایت با نرم افزار اودین و دانگل bst  و باکس های سامسونگ

حل مشکل شماره سریال IMEI از دسترس خارج شده. Null شده

 

ترمیم شبکه

حل مشکل بیس باند

ترمیم بوت

دانگرید کردن

 

مشخصات فایل:

J110MUBU0AOGC_UUB0AOGC

ادامه مطلب +دانلود

 رام چهار فایل مخصوص J110H اندروید 4.4.4


 رام چهار فایل مخصوص J110H اندروید 4.4.4


قابل رایت با نرم افزار اودین و دانگل bst  و باکس های سامسونگ

حل مشکل شماره سریال IMEI از دسترس خارج شده. Null شده

 

ترمیم شبکه

حل مشکل بیس باند

ترمیم بوت

دانگرید کردن

 

مشخصات فایل:

J110HXXU0AOGA_ODD0AOG9

ادامه مطلب +دانلود

رام فارسی چهار فایل مخصوص J110F اندروید 4.4.4


رام فارسی چهار فایل مخصوص J110F اندروید 4.4.4


قابل رایت با نرم افزار اودین و دانگل bst  و باکس های سامسونگ

حل مشکل شماره سریال IMEI از دسترس خارج شده. Null شده

 

ترمیم شبکه

حل مشکل بیس باند

ترمیم بوت

دانگرید کردن

 

مشخصات فایل:

J110FXXU0AOGE_OJV0AOGE

ادامه مطلب +دانلود

 رام چهار فایل مخصوص J100ML اندروید 4.4.4


 رام چهار فایل مخصوص J100ML اندروید 4.4.4


قابل رایت با نرم افزار اودین و دانگل bst  و باکس های سامسونگ

حل مشکل شماره سریال IMEI از دسترس خارج شده. Null شده

 

ترمیم شبکه

حل مشکل بیس باند

ترمیم بوت

دانگرید کردن

 

مشخصات فایل:

J100MLDXU0AOB3_OLC0AOB5

ادامه مطلب +دانلود

 رام فارسی چهار فایل مخصوص J100H اندروید 4.4.4


 رام فارسی چهار فایل مخصوص J100H اندروید 4.4.4


قابل رایت با نرم افزار اودین و دانگل bst  و باکس های سامسونگ

حل مشکل شماره سریال IMEI از دسترس خارج شده. Null شده

 

ترمیم شبکه

حل مشکل بیس باند

ترمیم بوت

دانگرید کردن

 

مشخصات فایل:

J100HXXU0AOA3_OJV0AOA2

ادامه مطلب +دانلود

 رام چهار فایل مخصوص J100G اندروید 4.4.4


 رام چهار فایل مخصوص J100G اندروید 4.4.4


قابل رایت با نرم افزار اودین و دانگل bst  و باکس های سامسونگ

حل مشکل شماره سریال IMEI از دسترس خارج شده. Null شده

 

ترمیم شبکه

حل مشکل بیس باند

ترمیم بوت

دانگرید کردن

 

مشخصات فایل:

J100GDDU0AOC2_ODD0AOC2

ادامه مطلب +دانلود

دانلود رام فارسی چهار فایل مخصوص J100FN اندروید 4.4.4


دانلود رام فارسی چهار فایل مخصوص J100FN اندروید 4.4.4


قابل رایت با نرم افزار اودین و دانگل bst  و باکس های سامسونگ

حل مشکل شماره سریال IMEI از دسترس خارج شده. Null شده

 

ترمیم شبکه

حل مشکل بیس باند

ترمیم بوت

دانگرید کردن

 

مشخصات فایل:

J100FNXXU0AOB4_OJV0AOB2

ادامه مطلب +دانلود

 رام فارسی چهار فایل مخصوص J100F اندروید 4.4.4


 رام فارسی چهار فایل مخصوص J100F اندروید 4.4.4


قابل رایت با نرم افزار اودین و دانگل bst  و باکس های سامسونگ

حل مشکل شماره سریال IMEI از دسترس خارج شده. Null شده

 

ترمیم شبکه

حل مشکل بیس باند

ترمیم بوت

دانگرید کردن

 

مشخصات فایل:

J100FXXU0AOA7_OJV0AOA7_Arabic

ادامه مطلب +دانلود

فایل فلش فارسی تبدیل G850K به G850F با اندروید 5.0.2

 

فایل فلش فارسی تبدیل G850K به G850F با اندروید 5.0.2

قابل رایت از طریق اودین

دارای زبان فارسی

حذف ویروس

رفع هنگی و ماندن روی آرم

حل مشکل WIFI

این فایل صد در صد تست شده و سالم می باشد

ادامه مطلب +دانلود