باز کردن گوشی :: کمیاب رام

[RB@Blog_Title]

دانلود فایل حذف رمز گوشی SM-N920C با FRP ON بدون پاک شدن اطلاعات
بازکردن قفل یوزر سامسونگ SM-N920C حتی با FRP روشن بدون پاک شدن اطلاعات

برای اولین بار در دنیای جی اس ام SBOOT و BOOT ویرایش شده توسط تیم کمیاب رام

جهت خاموش کردن FRP و پاک کردن رمز , الگو و …. بدون پاک شدن ذره ای از اطلاعات تنها با اودین

بازکردن قفل یوزر SM-N920C با  سکوریتی B3 حتی با FRP روشن

 


ادامه مطلب +دانلود

دانلود فایل حذف رمز گوشی SM-J320F با FRP ON بدون پاک شدن اطلاعات
بازکردن قفل یوزر سامسونگ SM-J320F حتی با FRP روشن بدون پاک شدن اطلاعات

برای اولین بار در دنیای جی اس ام SBOOT و BOOT ویرایش شده توسط تیم کمیاب رام

جهت خاموش کردن FRP و پاک کردن رمز , الگو و …. بدون پاک شدن ذره ای از اطلاعات تنها با اودین

بازکردن قفل یوزر SM-J320F با سکوریتی B0 حتی با FRP روشن

 

حجم فایل:

14MB

ادامه مطلب +دانلود

دانلود فایل حذف رمز گوشی SM-J200H با FRP ON بدون پاک شدن اطلاعات
بازکردن قفل یوزر سامسونگ SM-J200H حتی با FRP روشن بدون پاک شدن اطلاعات

برای اولین بار در دنیای جی اس ام SBOOT و BOOT ویرایش شده توسط تیم کمیاب رام

جهت خاموش کردن FRP و پاک کردن رمز , الگو و …. بدون پاک شدن ذره ای از اطلاعات تنها با اودین

بازکردن قفل یوزر SM-J200H با سکوریتی B0 حتی با FRP روشن

 

حجم فایل:

12MB

ادامه مطلب +دانلود

دانلود فایل حذف رمز گوشی SM-J120H با FRP ON بدون پاک شدن اطلاعات

 

 


بازکردن قفل یوزر سامسونگ SM-J120H حتی با FRP روشن بدون پاک شدن اطلاعات

برای اولین بار در دنیای جی اس ام SBOOT و BOOT ویرایش شده توسط تیم کمیاب رام

جهت خاموش کردن FRP و پاک کردن رمز , الگو و …. بدون پاک شدن ذره ای از اطلاعات تنها با اودین

بازکردن قفل یوزر SM-J120H با  سکوریتی B1 حتی با FRP روشن

 

حجم فایل:

15MB

ادامه مطلب +دانلود
  • نویسنده :
  • بازدید : [۱۱۴۰] مشاهده

دانلود فایل حذف رمز گوشی SM-J120F با FRP ON بدون پاک شدن اطلاعات

 

 


بازکردن قفل یوزر سامسونگ SM-J120F حتی با FRP روشن بدون پاک شدن اطلاعات

برای اولین بار در دنیای جی اس ام SBOOT و BOOT ویرایش شده توسط تیم کمیاب رام

جهت خاموش کردن FRP و پاک کردن رمز , الگو و …. بدون پاک شدن ذره ای از اطلاعات تنها با اودین

بازکردن قفل یوزر SM-J120F با  سکوریتی B1 حتی با FRP روشن

 

حجم فایل:

15MB

ادامه مطلب +دانلود