دانگرید A5000 :: کمیاب رام

[RB@Blog_Title]

کاربردهای رام 4 فایل A5000:

شماره سریال IMEI از دسترس خارج شده. Null شده SM-A5000    

مشکل بیس باند A5000   
ترمیم بوت A5000       
ترمیم شبکه MODEM A5000   

........................................

ادامه مطلب +دانلود