دانلود رایگان فایل های rollback هواوی جهت دانگرید گوشی های huawei :: کمیاب رام

[RB@Blog_Title]

  • نویسنده :
  • بازدید : [۲۸۰۷] مشاهدهHUAWEI GR5 MINI

- - - Updated - - -


- - - Updated - - -


- - - Updated - - -.... HONOR 7
این فایل برای دانگرید به اندروید 5 میباشد


  • Device Model: Huawei Honor 7.
  • Firmware version: Android Lollipop 5.0
  • Firmware build: Downgrade pack.
  • Country: Malaysia.
  • Release date: 2016-1-7.
  • Size: 268.12 MB.


- - - Updated - - -

P8 LITE DUAL 
این فایل برای گوشیهای دوسیم کارت و دانگرید از اندروید 6 به 5 میباشد


- - - Updated - - -

HUAWEI G8-L09
این فایل برای دانگرید از اندروید 6 بیلد 317 به اندروید 5 بیلدهای 200/170 میباشد
تمام فایل های مورد نظر داخل خود سایت موجود میباشد


- - - Updated - - -

HUAWEI G8-L01
تمام فایل های مورد نیاز در سایت موجود میباشد این فایل برای دانگرید به اندروید 5 میباشد


- - - Updated - - -

HUAWEI MT7-TL10
این فایل برای دانگرید به اندروید 4.4.2 میباشد


- - - Updated - - -

HUAWEI MT7-L09
این فایل برای دانگرید به اندروید 4 میباشد


- - - Updated - - -


- - - Updated - - -

HONOR 4C
این فایل مخصوص دانگرید به اندروید 5.1 هست


- - - Updated - - -

HUAWEI P9 RUSSIA
[HUAWEI_P9_Rollback Package_EVA-L19_from Android 7.0_EMUI 5.0_to Android 6.0_EMUI 4.1_C900B300_Russia.zip]
- - - Updated - -

HUAWEI P9 MIDDLE EAST/AFRICA
HUAWEI_P9_Rollback_Package_EVA-L19_EMUI5.0+Android7.0 rollback to EMUI4.1+Android 6.0_C185B300.zip].


- - - Updated - - -

HUAWEI MATE 8
Mate 8 C185B500 Rollback build for C185Bxxx
[HUAWEI_Mate_8_Rollback_Package_NXT-L29_From Android7.0 EMUI5.0 to Android6.0 EMUI4.0_C185B500.zip].


- - - Updated - - -

- - - Updated - - -

HUAWEI MATE 8
Mate 8 C900B500 Rollback build for C10Bxxx
HUAWEI_Mate8_Rollback Package_NXT-L29_from Android 7.0_EMUI 5.0_to Android 6.0_EMUI 4.0_C900B500_Russia.zip].